Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Generelt om lokalplanrammer
Bredebro - Lokalområde 1
Højer - Lokalområde 2
Løgumkloster - Lokalområde 3
Toftlund - Lokalområde 4
Skærbæk - Lokalområde 5
Tønder - Lokalområde 6
Rømø - Lokalområde 7
 
Tønder Kommune
Wegners Plads 2
6270 Tønder
Tlf. 74 92 92 92
E-mail: toender@toender.dk

Du er her: Forside Lokalplanrammer Rammer for enkelt områder Vedtaget 620.71.2

Tønder Sygehus, 620.71.2

Områdets status pr. 01.01.2010 Udbygget med sygehus, tjenesteboliger, parkering og opholdsarealer 
Rammeområde nr. 620.71.2 
Områdenavn Tønder Sygehus 
Zonestatus Eksisterende: byzone
Fremtidig: byzone 
Fremtidig anvendelse Område til offentlige formål 
Arealanvendelse Område til offentlige formål.
Der kan evt. indpasses byferie, privat service og liberalt erhverv, samt boliger. 
Bebyggelsesprocent 50% for området som helhed 
Bygningshøjde og etageantal Max bygningshøjde: 12 m.
Max etager: 3 
Opholds- og friarealer Mindst 10 % af grundarealet skal anvendes til samlede friarealer, fælles for det pågældende område. 
Parkering Parkering skal opfylde det aktuelle behov. 
Tidligere rammeområde nr. 6.D22 
Lokalplaner LP 6.90 
Plandistrikt Tønder 

   

Status

Vedtaget


Faktakboks

Miljøklasser:
Miljøklasser


Oversigtskort


Lokalplaner

Lokalplaner inden for området:
6.02 (vedtaget)
6.16 (vedtaget)
6.67 (vedtaget)
6.90 (vedtaget)