Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Generelt om lokalplanrammer
Bredebro - Lokalområde 1
Højer - Lokalområde 2
Løgumkloster - Lokalområde 3
Toftlund - Lokalområde 4
Skærbæk - Lokalområde 5
Tønder - Lokalområde 6
Rømø - Lokalområde 7
 
Tønder Kommune
Wegners Plads 2
6270 Tønder
Tlf. 74 92 92 92
E-mail: toender@toender.dk

Du er her: Forside Lokalplanrammer Rammer for enkelt områder Vedtaget 620.71.3

Leos Plejehjem, 620.71.3

Områdets status pr. 01.01.2010 Rummer plejehjem, boliger og faciliteter for ældre. 
Rammeområde nr. 620.71.3 
Områdenavn Leos Plejehjem 
Zonestatus Eksisterende: byzone
Fremtidig: byzone 
Fremtidig anvendelse Område til offentlige formål 
Arealanvendelse Område til offentlige formål.
Der kan indpasses privat service og liberalt erhverv, samt boliger. 
Bebyggelsesprocent 40% for området som helhed 
Bygningshøjde og etageantal Max bygningshøjde: 15 m.
Max etager: 2,5 
Opholds- og friarealer Mindst 10 % af grundarealet skal anvendes til samlede friarealer, fælles for det pågældende område. 
Parkering 1 p-plads pr. bolig
1 p-plads pr. 50 m2 institution 
Tidligere rammeområde nr. 5.D181 
Lokalplaner LP 5.07
LP 5.69 
Plandistrikt Tønder 

   

Status

Vedtaget


Faktakboks

Miljøklasser:
Miljøklasser


Oversigtskort


Lokalplaner

Lokalplaner inden for området:
5.07 (vedtaget)
5.69 (vedtaget)