Ulrichs Allé syd, 630.11.11

Omr√•dets status pr. 01.01.2010 Udbygget boligomr√•de. 
Rammeomr√•de nr. 630.11.11 
Omr√•denavn Ulrichs All√ɬ© syd 
Zonestatus Eksisterende: byzone
Fremtidig: byzone 
Fremtidig anvendelse Boligomr√•de 
Arealanvendelse Boligområde.
Der kan indpasses lokale kollektive anl√¶g, institutioner, liberalt erhverv og mindre ikke-generende virksomheder. Milj√łklasse 1-2 
Bebyggelsesprocent √Öben-lav bebyg.: 30 % for den enkelte ejendom
Tæt-lav bebyg.: 40 % for den enkelte ejendom
Anden bebyg. end boliger: 30 % for den enkelte ejendom 
Bygningsh√łjde og etageantal Max bygningsh√łjde: 8,5 m.
Max etager, tæt-lav bebyg.: 2
Max etager, √•ben-lav bebyg.: 1,5 
Opholds- og friarealer

Eksisterende opholds- og friarealer kan ikke udstykkes til andre formål.

 
Parkering 2 p-pladser pr. bolig, åben-lav
1,5 p-plads pr. bolig, tæt-lav
1 p-plads pr. 50 m2 erhverv
1 p-plads pr. 50 m2 institution 
S√¶rlige bestemmelser Omr√•der der udl√¶gges til t√¶t-lav bebyggelse, m√• ikke p√•begyndes uden der ligger en samlet plan for omr√•det. Hvis t√¶t-lav bebyggelse skal videreudstykkes, skal det ske efter en samlet plan og i overensstemmelse med en godkendt bebyggelsesplan. 
Tidligere rammeomr√•de nr. 7.B20, 7.B 36 
Lokalplaner Delvist 7.04
Delvist BPV 12 
Plandistrikt T√łnder 

   

Status

Vedtaget


Faktakboks

Milj√łklasser:
Milj√łklasser


Oversigtskort


Lokalplaner

Lokalplaner inden for området:
7.04 (vedtaget)
BPV 12 (vedtaget)