Lokalcenter Vestergade, 710.41.3

Områdets status pr. 01.01.2010

Udlagt til centerområde

 
Rammeomr√•de nr. 710.41.3 
Omr√•denavn Lokalcenter Vestergade 
Zonestatus

Eksisterende: byzone
Fremtidig: byzone

 
Fremtidig anvendelse Boligomr√•de 
Arealanvendelse

Lokalcenter
Der kan indpasses privat service og liberalt erhverv. Milj√łklasse 1-3.

 

 

 

 
Bebyggelsesprocent

50 % for den enkelte ejendom

 
Bygningsh√łjde og etageantal

Max bygningsh√łjde: 8,5 m.
Max etager: 2

 

 
Detailhandel

Detailhandel

Butikker kan opf√łres med et maksimalt bruttoetageareal p√• 1.000 m2 for dagligvare og 500 m2 for udvalgsvare.

Områdets samlede ramme til butiksformål er 3.000 m2 bruttoetageareal.

Områdets maksimale udvidelsesramme til butiksformål er X m2 bruttoetageareal. Dette gælder både ved nybyggeri og omdannelse af eksisterende bebyggelse til butiksformål.

 
Parkering

1 p-plads pr. 25 m2 butik
1 p-plads pr. 50 m2 erhverv

 

 
Lokalplaner

LP 232

 
Plandistrikt Bredebro 

   

Status

Vedtaget


Faktakboks

Milj√łklasser:
Milj√łklasser


Oversigtskort


Lokalplaner

Lokalplaner inden for området:
232 (vedtaget)