Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Bosætning og Boligudvikling
Erhverv
Sundhed
Infrastruktur
Kompetenceudvikling
Rømø
 
Tønder Kommune
Wegners Plads 2
6270 Tønder
Tlf. 74 92 92 92
E-mail: toender@toender.dk

Du er her: Forside Udviklingstemaer Bosætning og Boligudvikling

Bosætning og Boligudvikling i Tønder Kommune

Tønder Kommune skal være et godt sted at bo, leve og opleve. Et godt levested består af gode fysiske rammer og service faciliteter i nærmiljøet. Tønder Kommune har meget at byde på i forhold til kulturarv, natur og gode lokale faciliteter, det ønsker vi at markere i den fremtidige udvikling af vores boliger og boligområder.

Tønder Kommune ønsker at styrke nærmiljøet
Vi kan skabe et levested andre også ønsker at flytte til. Vi skal styrke lokalt og skabe gode lokalmiljøer for vores borgere. Vi har mange kvaliteter i forhold til nærhed til natur, kulturarv, et rigt udbud af lokalt kulturliv og friluftsfaciliteter. Derfor fokuserer vi på at styrke vores kvaliteter og skabe rammerne for et godt liv.

Den stedsbundne kulturarv er et stærkt kort i Tønder Kommune
Boligmiljøet omkring de bevaringsværdige huse betragtes som særligt attraktivt. I fremtiden skal bevarende lokalplaner og arbejdet med byfornyelse, sikre den rige kulturarv og støtte både fornyelse og bevaring af disse områder.

Et varieret udbud af attraktive boliger skal understøtte boligudviklingen
I dag er udbuddet af boliger fortrinsvist parcelhuse. I eftertiden, skal udbuddet kunne leve op til fremtidens krav til attraktive bymiljøer. I Tønder Kommune er der derfor behov for flere ejerlejligheder og rækkehuse med tæt tilknytning til grønne og rekreative områder.

Udbuddet af byggegrunde skal ligeledes understøtte udviklingen
Udbuddet af byggegrunde skal være størst, hvor efterspørgslen er størst, dvs. omkring Tønder, Skærbæk og Toftlund. Nye byggegrunde skal placeres steder hvor det er muligt, at skabe attraktive bymiljøer med nærhed til grønne områder og naturen.

Udbygningen i de mindre byer og landsbyerne er også vigtig
Tønder Kommune vil udlægge byggegrunde og skabe rammer for udvikling i de mindre samfund. For at sikre udviklingsmuligheder i landsbyerne skabes der mulighed for detailhandel og mindre feriecentre i landsbysamfundene.

Vi giver folk mulighed for at bo ved rekreative herlighedsværdier
Adgangen til grønne områder og herlighedsværdier som skov, kyst, vadehav, sø eller vandløb har stor betydning for at fremme sundheden. I planlægningen af nye boligområder vil Tønder Kommune sikre god adgang til naturen og indarbejde sundhed og bevægelsesmuligheder i planlægningen.

Vi lægger også vægt på sundhed og miljø i boligudviklingen
For at fremme sundhed i både vores boliger og miljø, vil Tønder Kommune i fremtiden også tage miljøskabende initiativer. Et bedre miljø fordrer nye måder at indrette sig på, med fokus på udvikling af lokale muligheder. I planlægningen af nye områder er der mulighed for at indtænke nye parametre som afkobling af regnvandet og lavenergibyggeri.

Tønder Kommune skal tiltrække nye borgere
Vi vil tiltrække nye borgere. En vigtig factor for bosætningen er at der er job- og karrieremuligheder i området (til begge parter i et forhold). I samarbejde med erhvervslivet og lokale foreninger, vil vi skabe fokus på markedsføring af kommunens mange kvaliteter og herlighedsværdier, samt iværksætte en ”job til 2” kampagne. En velkomstordning skal ligeledes støtte nye tilflyttere og gøre det lettere for dem at falde til, finde arbejde og et attraktivt sted at bo.

   

Status

Kommuneplan 2009-2021 Tønder Kommune er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2011 og offentlig bekendtgjort den. 24. maj 2011.


Billeder

 sundhed og miljø i boligudviklingen  
Tønder Kommune lægger vægt på sundhed og miljø i boligudviklingen.

 Rosinfeltvej  
Udbygnings muligheder ved Rosinfeltvej i Tønder.