Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Bosætning og Boligudvikling
Erhverv
Sundhed
Infrastruktur
Kompetenceudvikling
Rømø
 
Tønder Kommune
Wegners Plads 2
6270 Tønder
Tlf. 74 92 92 92
E-mail: toender@toender.dk

Du er her: Forside Udviklingstemaer Erhverv

Erhverv i Tønder Kommune

Erhvervslivet skal have gode muligheder for en fortsat dynamisk udvikling. Tønder Kommune skal stadig være blandt landets bedste til at skabe vækst og nye arbejdspladser.

Et aktivt erhvervsliv – en styrke
Det aktive og velfungerende erhvervsliv som er i Tønder Kommune, er karakteriseret ved engagement og stærke netværk. Der skal være plads til udvikling og fortsat vækst af de eksisterende virksomheder, og iværksætterinitiativer skal understøttes, så vi som i 2007 kan figurere på listen over Danmarks dygtigste vækstkommuner.

Vi skal bygge videre på kommunens særlige styrker indenfor produktion, aluminium, fødevarer, bygge- og anlægsvirksomhed og oplevelsesøkonomi. Iværksætterkulturen skal udbygges med attraktive iværksætterfaciliteter og tilbud der også tiltrækker iværksættere udefra.

Der er stabil arbejdskraft at trække på
Det er kendt at der er en god og stabil arbejdskraft i Tønder Kommune. En stabil og veluddannet arbejdsstyrke, som er indstillet på opkvalificering og efteruddannelse, er et vigtigt potentiale for udviklingen af den enkelte virksomhed. Der er ligeledes et stort kompetence potentiale i det nordtyske område. 

Profilering og samarbejde har stor betydning
Der satses på initiativer, som profilerer kommunen og sætter Tønder Kommune på landkortet. Vi skal drage fordel af nærheden til Danmarks største eksportmarked, og udnytte den naturlige samhandel og samarbejdet på tværs landegrænsen. Samarbejdet med øvrige kommuner og regionen skal også udbygges.

Erhvervsstrukturen er under forandring
Erhvervsstrukturen vil gradvist ændre sig fra en hovedvægt af produktionserhverv til en højere grad af videnserhverv. Arealudlæggene tilpasses virksomhedernes løbende behov og der byggemodnes efterhånden som behovet opstår.

Vi får en øget oplevelsesøkonomi
Oplevelsesøkonomien vil fremover få en væsentlig betydning for Tønder Kommune. Turisterhvervet spiller en væsentlig rolle i vores kommune og danner grundlag for mange arbejdspladser. Turister bliver tiltrukket af den unikke natur der findes rundt i hele kommunen, og det rige kulturliv med vægt på oplevelser. Nationalpark Vadehavet må forventes at medføre tiltrækning af endnu flere turister.

Landbrug er et stort erhverv
Der er en bred erhvervssammensætning i Tønder Kommune. Et af de rigtig store erhverv er landbruget i særdeleshed hvis følgeerhverv medtages, og det er naturligt når vi er en af landets geografisk største kommuner. Derfor vil det være vigtigt gennem planlægningen at sikre, at der fortsat også kan ske vækst i landbrugserhvervet, det er tænkt ind i kommuneplanlægningen, men det er ikke tilstrækkeligt og en opfølgende planlægning af det åbne land vil være af stor betydning.

   

Status

Kommuneplan 2009-2021 Tønder Kommune er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2011 og offentlig bekendtgjort den. 24. maj 2011.


Billeder

 Et aktivt erhvervsliv er en styrke.  
Et aktivt erhvervsliv er en styrke.

 Brundtlandparken  
Brundtlandparken i Toftlund.