Vision og udviklingstemaer i Tønder Kommune

Tønder Kommune skal blive et endnu bedre sted at bo, arbejde, leve og opleve

Det er vores vision, som sætter dagsordenen for kommuneplanarbejdet i den kommende planperiode.

Visionen er skabt på baggrund af den dialog, som blev ført med borgere, erhvervs- og kulturliv i kommunen, i forbindelse med arbejdet med kommuneplanstrategien 2009-2021.

I kommuneplanstrategien valgte Kommunalbestyrelsen 6 udviklingstemaer, som der skal sættes særlig fokus på i den kommende planperiode. Der skal arbejdes med rigtig mange temaer i kommuneplanen i de kommende år men følgende er de 6 prioriterede udviklingstemaer:

  1. Boliger og boligudvikling
  2. Erhverv
  3. Sundhed
  4. Infrastruktur
  5. Kompetenceudvikling
  6. Rømø

Hvad betyder visionen for planarbejdet?

Den betyder, at kommunen vil samarbejde med borgere, erhvervs- og kulturliv om at skabe en sund og ligeværdig udvikling af byer og landdistrikter.

Kommunen skal opleves som en helhed
Større og mindre byer i landdistrikterne skal samarbejde om at få hele kommunen med i udviklingen. Det betyder, at kommunen vil støtte udviklingen, hvor der er vækstpotentiale.

Vi skal finde potentialerne
Vi skal arbejde med de særlige kvaliteter og særpræg, som vi finder lokalt. Det vigtige er også at finde ud af, hvordan by- og lokalsamfund kan supplere hinanden.

Vi skal vælge vores fyrtårne
Vi skal udpege de fyrtårne, som skal gøre Tønder Kommune kendt for noget særligt – og blive attraktiv for bosætning, erhvervsudvikling, kulturliv og turisme. Eksisterende virksomheder skal understøttes.

Vi skal tænke nye måder
Vi skal tænke nye måder, når vi planlægger bosætning, adgang til arbejdspladser, skoler, institutioner, service – alt det som understøtter dagliglivet. Vi skal tænke nye måder at markedsføre kommunen som et godt sted at bo, arbejde, leve og opleve.

Vi skal udvikle det sunde hjørne i Danmark
Natur og Sundhed kan blive vores særlige styrker. Vi skal finde ud af, hvor vi har særlig viden og kompetencer, som vi kan udnytte til at blive en del af et moderne samfund og ikke en udkant. Vi har mulighed for at udvikle naturoplevelser, sund fødevareproduktion, miljørigtig teknologi m.v.

Vi skal orientere os nationalt og internationalt
Udsyn betyder samarbejde over kommune- og landegrænse. Derfor er det også vigtigt at udvikle infrastrukturen. Det gælder udvikling af vores transportmuligheder, men også udvikling af den elektroniske kommunikation. Hvis det skal være attraktivt at samarbejde på tværs af kommune- og landegrænse med de afstande, vi har i kommunen, skal vi også være parate til at udvikle os til nye måder at kommunikere på arbejdsmarkedet.

Vi ønsker dialog og samarbejde med borgere, erhvervsliv og kulturliv
Der er bliver brug for at samarbejde med lokale parter om at skabe en sund og ligeværdig udvikling af byer og lokalsamfund. Der er brug for mange lokale kræfter for at få vision og mål til at blive til virkelighed.

   

Status

Kommuneplan 2009-2021 Tønder Kommune er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2011 og offentlig bekendtgjort den. 24. maj 2011.