Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Bosætning og Boligudvikling
Erhverv
Sundhed
Infrastruktur
Kompetenceudvikling
Rømø
 
Tønder Kommune
Wegners Plads 2
6270 Tønder
Tlf. 74 92 92 92
E-mail: toender@toender.dk

Du er her: Forside Udviklingstemaer Infrastruktur

Infrastruktur i Tønder Kommune

Udviklingen i infrastrukturen skal ses i sammenhæng med udviklingen af det liv vi gerne vil leve i by- og landområder. Det skal være nemt og sikket at færdes i trafikken. Kommunen vil skabe bedre vilkår for cyklister og gående. Mellem de store bysamfund skal tog eller busser være et attraktiv alternativ til privatbilismen.

Det er for det meste nemt at komme rundt i Tønder Kommune
Vejene er som et system af forskellige vejtyper. Der er overordnede veje, fordelingsveje, stamveje og boligveje samt stier.

Statsveje og tidligere amtsveje skærer sig gennem kommunen. Vejene skaber direkte forbindelse mellem kommunebyer og lokalbyer. De skaber også gode forbindelser til de større byer i regionen. Kommunen ønsker at bevare den overordnede trafikstruktur. Statsvejene, de tidligere amtsveje og jernbanen er fortsat de vigtigste forbindelser i regionen.

Vi vil forbedre den nord-sydgående trafikforbindelse
Kommunen har længe prioriteret muligheden for at udbygge den nord-sydgående togforbindelse mellem Bramming i nord og Niebül i syd og vil fortsat være i dialog med de statslige myndigheder om en løsning. Kommunen ønsker at fastholde en gunstig udvikling af erhverv og turisme.

Trafikplanen er grundlaget for kommunens arbejde med trafiksikkerheden
I 2008 blev der vedtaget en trafiksikkerhedsplan. Den skal i de kommende år danne grundlag for kommunens arbejde med trafiksikkerheden. Planen kommer til at indeholde en bred vifte af initiativer som, ombygninger af veje og stier, gennemførelse af kampagner, kontrol og forbedring af driftsrutiner.

Infrastrukturen skal binde aktiverne sammen i kommunen
Det skal være nemt for borgere, turister og erhvervsliv at komme rundt. Tønder by er kommunecenter og her skal det både være nemt at komme til og der skal være gode muligheder for at parkere. Der er behov for korttidsparkering centralt i byen og behov for dagparkering, som ikke behøver at ligge helt centralt.

Samarbejde over grænsen skal sikre bedre infrastruktur i Vadehavsområdet
Tønder Kommune har besluttet at blive medlemmer i Foreningen om Infrastruktur langs Vestkysten – Nordfriesland og Tønder. Industri- og Handelskammer Flensburg har taget initiativ til at danne en støtteforening. Den skal tage hånd om interesser og lobbyistarbejde. Formålet er at opnå en bedre infrastruktur i det Vestlige Vadehavsområde. Foreningen skal primært have fokus på etablering af en motorvej langs vestkysten.

En tværpolitisk gruppe ser på muligheden en parallelmotorvej til E-45
Endvidere har Kommunalbestyrelsen i juni 2008 nedsat en tværpolitisk gruppe, som udarbejder materiale, der beskriver forholdene, såvel trafikalt som erhvervsmæssigt, ved investeringer i infrastrukturen i Vestjylland. Formålet er at arbejde for en parallelmotorvej i det vestlige Sønderjylland i modsætning til udbygning af den eksisterende E-45.

   

Status

Kommuneplan 2009-2021 Tønder Kommune er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2011 og offentlig bekendtgjort den. 24. maj 2011.


Billeder

 Trafikplanen  
Trafikplanen kommer til at indeholde en bred vifte af initiativer, som ombygninger af veje og stier.

 Indfaldsvej ved Nørremark i Løgumkloster  
Indfaldsvej ved Nørremark i Løgumkloster