Indeks Sitemap A-√Ö Udskriv L√¶s h√łjt Hj√¶lp
Bosætning og Boligudvikling
Erhverv
Sundhed
Infrastruktur
Kompetenceudvikling
R√łm√ł
 
T√łnder Kommune
Wegners Plads 2
6270 T√łnder
Tlf. 74 92 92 92
E-mail: toender@toender.dk

Du er her: Forside Udviklingstemaer Kompetenceudvikling

Kompetenceudvikling i Tønder Kommune

Kompetenceudvikling handler om udvikling af vores viden og færdigheder igennem hele livet. Vi skal styrke vores vidensgrundlag i kommunen, så vi er konkurrencedygtige og fremme i skoene.

Kompetenceudvikling er vejen til det gode liv
Derfor sikrer vi kvalitet i udviklingen af børn og voksnes viden, færdigheder og kompetencer. Fra den første dag et barn træder ind i kommunens dagtilbud tilbydes barnet mulighed for alsidig trivsel og udvikling. Det gør, at barnet, når det kommer i skole har mod på uddannelse og lyst til at lære.

I skolen giver vi skoleeleverne kvalitet i undervisningen og udfordringer. Det gør vi, for at den unge skal være i stand til at vælge uddannelse og ruste sig til livet og fremtidens arbejdsmarked.

Vores stærke foreningsliv og gode fællesskaber er med til, at understøtte udviklingen af børn, unge og voksnes kompetencer igennem hele livet.

Velkvalificerede borgere er fundamentet for udviklingen af kommunen
Derfor fokuserer vi på kvalitet i uddannelse og læring for alle.

Vi sætter fokus på den gode overgang fra dagtilbud til skole. Blandt andet derfor arbejder vi på at skabe lærings- og udviklingscentre med vuggestue, børnehave og skole. På den måde ønsker vi at sikre kontinuitet og helhed omkring børnenes trivsel, sundhed og læring.

På lærings- og udviklingscentrene skal der være tidssvarende læringsmiljøer
Derfor arbejder vi i Tønder Kommune for, at bygninger og omgivelser skal inspirere og tilgodese børns forskellige måder at lære på. Samtidig skal bygninger og omgivelser leve op til nutidig teknologisk og pædagogisk standard.

Vi sætter fokus på overgangen til ungdomsuddannelserne, da vi vil, at 95 % af vores unge tager en ungdomsuddannelse.

Vi kommer udviklingen i møde med gode læringstilbud til borgere i alle livets faser
Mange lever længere og færre bliver født i Tønder Kommune – Det gør, at sammensætningen af befolkningen ændrer sig. I Tønder Kommune kommer vi udviklingen i møde med en fokusering på, at alle livsfaser skal indeholde læring og kvalitet i de tilbud, der tilbydes den enkelte.

Vores mål er at skabe trivsel og udvikling for alle børn i sunde, trygge og inkluderende miljøer. Vi vil tilbyde børnene læring, der giver forståelse for kulturelle værdier og samspillet med naturen.

Vi vil i Tønder Kommune fortsat styrke efterskolerne, da de præsenterer et supplement til kommunens egne uddannelsestilbud.

Vi tror på, at uddannelse er vejen til det gode liv. Derfor skal vi sikre, at børn og unge er i stand til at vælge uddannelse og ruste sig til livet og fremtidens arbejdsmarked.

En af måderne, hvorpå vi vil styrke vejen til arbejdsmarkedet, er ved, at arbejde for, at der skabes praktikpladser for studerende på videregående uddannelser i Tønder Kommune.

Vi handler på målene ved, at satse på kvalitet og gode overgange igennem hele livet
- Fra daginstitution til skole til ungdomsuddannelse til videreuddannelse og til arbejdsmarkedet.

Vi udvikler lærings- og udviklingscentre, der skaber kontinuitet i børnenes hverdag og igangsætter konkrete tiltag, for at det faglige udbytte øges for alle, og for at 95 % af hver ungdomsårgang tager en ungdomsuddannelse.

   

Status

Kommuneplan 2009-2021 Tønder Kommune er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2011 og offentlig bekendtgjort den. 24. maj 2011.


Billeder

 skolegruppe med regnemaskine  
Tønder Kommune vil have velkvalificerede borgere, derfor fokuserer vi på kvalitet i uddannelse og læring for alle.

 Smed  
Uddannelse er vejen til det gode liv, derfor sikrer vi, at alle kan vælge uddannelse og ruste sig til fremtidens arbejdsmarked.