Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Bosætning og Boligudvikling
Erhverv
Sundhed
Infrastruktur
Kompetenceudvikling
Rømø
 
Tønder Kommune
Wegners Plads 2
6270 Tønder
Tlf. 74 92 92 92
E-mail: toender@toender.dk

Du er her: Forside Udviklingstemaer Sundhed

Sundhed i Tønder Kommune

Sundhed skal være en naturlig del af hverdagen og tænkes ind i den fremtidige udvikling i by- og landområder.

En nyskabende og livsglad tilgang
Tønder Kommune vil være kendt for en nyskabende og livsglad tilgang til sundhed. At tænke sundhed ind i alt, hvad vi gør i Tønder Kommune, kan være med til at placere os som et særligt hjørne på Danmarkskortet: ”Det sunde hjørne”.

Vi har enestående muligheder for at tilbyde et sundt livsgrundlag
Til aktiverne tæller bl.a Vadehavet, marsken, skove, vestehavskyst på Rømø. Der er ren luft, højt til himlen og stilhed. Vi har økologisk fødevareproduktion og udvikling af miljørigtig teknologi - og ikke mindst har vi i Tønder Kommune et stærkt foreningsliv inden for idræt.

Med til sundheden hører brugen af naturen
Kan vi fremme bevægelseskulturen ved at styrke og formidle vores attraktive natur, grønne områder, vandre-, ride- og cykelstier vil det være til gavn for kommunens borgere - men kan så sandelig også fremme kommunens ”sunde turisme” med masser af aktivitetsmuligheder.

Vi skal have fat i mange ender – fra menneske, huse til lokalsamfund
Det er nyt at arbejde med sundhedsforebyggelse i forbindelse med kommuneplanlægning.

Der er mange hjørner at tage fat i, når temaet ikke alene omfatter fysisk, psykisk og social sundhed men også sunde huse, byer og lokalsamfund.

Indsatsen skal være helhedsorienteret
Det er vigtigt, at indsatsen bliver helhedsorienteret og tager udgangspunkt i borgernes dagligdag og i det borgerne forstår ved sundhed. Der skal skabes optimale rammer og muligheder for at sikre borgernes sundhed. Derfor skal der lægges vægt på en god dialog og et godt samarbejde med borgerne om de fremtidige indsatser.

   

Status

Kommuneplan 2009-2021 Tønder Kommune er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2011 og offentlig bekendtgjort den. 24. maj 2011.


Billeder

 Tønderløbet 
Tønderløbet samlede i 2009 hen ved 1000 deltagere i alle aldre til løb på strækninger fra 4 til 21 km.

 Naturområderne i Tønder kommune 
Naturområderne i Tønder kommune giver rig mulighed for oplevelser og fysisk udfoldelse.


Links

Sundhedspolitik
Kommunalbestyrelsen har den 28.2.2008 vedtaget Sundhedspolitik i Tønder kommune

Sundhedsaftaler
Kommunalbestyrelsen i Tønder har indgået en sundhedsaftale med Region Syddanmark. Aftalen fastlægger rammer for samarbejdet mellem region og kommune ved indlæggelse, udskrivning, genoptræning m.v. ved somatiske og psykiatriske sygehuse.
Sundhedsaftaler 2008 - Tønder kommune og Region Syddanmark

Frivillighedspolitik
Politik for det frivillige sociale arbejde er vedtaget af kommunalbestyrelsen i Tønder kommune den 28.2.2008.
Politik for det frivillige sociale arbejde